Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2021

Resultaten Hotel gasten in stadsgebied alleen 2021

vergelijken met
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS cijfers
Schatting amsterdam&partners op basis van voorlopige CBS cijfers
Hotel gasten in stadsgebied alleen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal
België 1.000 1.000 2.000 1.000 3.000 4.000 7.000 6.000 25.000
Frankrijk 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 5.000 17.000
Duitsland 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000 14.000 30.000 31.000 88.000
Italië 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 10.000
Nederland 49.000 74.000 74.000 97.000 144.000 157.000 185.000 213.000 993.000
Spanje 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 9.000
Groot-Brittannië 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000 2.000 4.000 16.000
Verenigde Staten 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 5.000 8.000 21.000
Overige nationaliteiten 13.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 22.000 25.000 125.000
  71.000 91.000 94.000 118.000 175.000 204.000 256.000 295.000 1.304.000
Afwijking tov totaal vorig jaar -230.000 -234.000 -69.000 72.000 74.000 -13.000 -34.000 -19.000 -56.625
Procentuele afwijking -76,4% -72,0% -42,3% 156,5% 73,3% -6,0% -11,7% -6,1% -25,8%